Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO & Duurzaamheid

Hier is hoe we ons inzetten voor MVO

1. Duurzaamheid in de kern

Duurzaamheid is meer dan een trend; het is de hoeksteen van ons bedrijf. We nemen bewuste beslissingen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Door gebruik te maken van groene energie, het verminderen van afval en het bevorderen van recycling, streven we naar een evenwicht tussen economische groei en milieubehoud.

2. Mensgerichte benadering

Onze medewerkers, klanten en gemeenschappen waarin we opereren, staan centraal in ons MVO-beleid. We creëren een inclusieve en ondersteunende werkomgeving, bevorderen diversiteit en gelijkheid, en zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze teams.

Gelijke kansen voor iedereen

Bij Solaar geloven we dat iedere persoon, ongeacht hun achtergrond, recht heeft op gelijke kansen en een eerlijke behandeling. We zijn toegewijd aan het creëren van een inclusieve werkomgeving en het bevorderen van gelijkheid voor alle individuen, inclusief asielzoekers en mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij.

Onze toewijding aan inclusie

We zien diversiteit als een kracht die ons in staat stelt om creatiever, innovatiever en veerkrachtiger te zijn. We verwelkomen mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven, omdat we geloven dat dit bijdraagt aan een rijkere en meer dynamische werkomgeving.

Ons wervingsproces is gebaseerd op competenties, vaardigheden en potentieel, ongeacht iemands afkomst, geslacht, etniciteit of sociale achtergrond. We streven naar een eerlijke en objectieve evaluatie van kandidaten, zodat iedereen gelijke kansen heeft om bij ons team te komen.

We investeren in de professionele ontwikkeling van al onze medewerkers, ongeacht hun achtergrond. We bieden trainingen, mentorprogramma’s en groeimogelijkheden om ervoor te zorgen dat iedereen zijn volledige potentieel kan benutten en zijn carrière kan laten bloeien.

We erkennen de rol die bedrijven spelen in de maatschappij en voelen een verantwoordelijkheid om positieve verandering te bevorderen. We werken samen met lokale gemeenschappen en organisaties om programma’s te ondersteunen die kansen creëren voor mensen die het moeilijker hebben in de arbeidsmarkt.

We streven ernaar om een ondersteunende omgeving te creëren waarin alle medewerkers zich gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. We moedigen open communicatie aan en bieden ondersteuning aan degenen die extra hulp nodig hebben om te gedijen.

3. Ethiek en integriteit

Eerlijkheid en transparantie vormen de basis van ons bedrijfsethos. We handelen volgens de hoogste ethische normen en communiceren openlijk met al onze belanghebbenden. Onze zakelijke relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect.

4. Innovatie voor verandering

We begrijpen dat innovatie de drijvende kracht is achter duurzame ontwikkeling. Ons team werkt voortdurend aan het identificeren van nieuwe manieren om positieve impact te genereren, of het nu gaat om het ontwikkelen van duurzame technologieën, het optimaliseren van processen of het bedenken van creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

5. Samenwerking voor groei

We geloven sterk in de kracht van samenwerking. Samenwerking met partners, klanten en belanghebbenden stelt ons in staat om collectief grotere stappen te zetten in de richting van duurzaamheid en MVO. Samen werken we aan een betere toekomst.

Samen bouwen we aan een duurzame en welvarende toekomst voor iedereen.

Bij Solaar zetten we ons in voor een wereld waarin bedrijven niet alleen winst nastreven, maar ook bijdragen aan een positieve verandering in de wereld. Onze reis naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is voortdurend in ontwikkeling, en we nodigen je uit om samen met ons deze reis te maken. Samen bouwen we aan een duurzame en welvarende toekomst voor iedereen.

Heeft u vragen over het thema MVO & Duurzaamheid? Neem gerust contact op met